Alibaba Cloud Ansible ile Tüm ECS VM Bilgilerini Çekme

Alibaba Cloud’un sunduğu Ansible modülleri arasında yer alan community.general.ali_instance_info modülü, ECS (Elastic Compute Service) örnekleri hakkında bilgi almak için kullanılır. Bu rehberde, bu modülü kullanarak Alibaba Cloud’ta bulunan tüm ECS vmlerinin detaylı bilgilerini çekecek bir Ansible playbook’u oluşturacağız.

Adım 1: Ansible Kurulumu ve Alibaba Cloud Modülünün Eklenmesi

İlk adım olarak, Ansible’ın sistemimize kurulu olması gerekiyor. Ayrıca, Alibaba Cloud modüllerini içeren community.general koleksiyonunu eklememiz gerekiyor. Bu işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki terminal komutlarını kullanabilirsiniz:

Bash
ansible-galaxy collection install community.general
Bash

Adım 2: Alibaba Cloud Kimlik Bilgilerini Ayarlama

Ansible’ın Alibaba Cloud ile iletişim kurabilmesi için kimlik bilgilerini belirtmemiz gerekiyor. Bu bilgileri ansible.cfg dosyasına veya playbook içinde doğrudan belirleyerek iletebiliriz. Aşağıda, kimlik bilgilerini playbook içinde belirleyen bir örnek bulunmaktadır:

YAML
# ansible.cfg dosyası veya playbook içinde kimlik bilgilerini belirtme
alicloud_access_key: "access_key"
alicloud_secret_key: "secret_key"
alicloud_region: "region"
YAML

Adım 3: Ansible Playbook Oluşturma

Şimdi, Alibaba Cloud üzerinde bulunan tüm ECS örneklerinin bilgilerini çekecek olan playbook’u oluşturalım. Bu playbook, community.general.ali_instance_info modülünü kullanarak işlemi gerçekleştirecek.

YAML
- name: Alibaba Cloud ECS Instance Information
 hosts: localhost
 gather_facts: false
 tasks:
  - name: Get ECS Instance Information
   community.general.ali_instance_info:
    alicloud_access_key: "{{ alicloud_access_key }}"
    alicloud_secret_key: "{{ alicloud_secret_key }}"
    alicloud_region: "{{ alicloud_region }}"
   register: ecs_info

  - name: Display ECS Instance Information
   debug:
    var: ecs_info.instances
YAML

Yukarıdaki playbook, community.general.ali_instance_info modülünü kullanarak ECS vm bilgilerini çeker ve bu bilgileri ekrana yazdırır. alicloud_access_key, alicloud_secret_key, ve alicloud_region değişkenlerini kendi Alibaba Cloud kimlik bilgilerinizle değiştirmeniz gerekiyor.

Adım 4: Playbook’u Çalıştırma

Oluşturduğumuz playbook’u çalıştırmak için terminalde şu komutu kullanabiliriz:

Bash
ansible-playbook -vvv alibabagetvms.yaml
Bash

Bu playbook ile tüm vmlerinizi ve bu vmlere ait detayları tablo olarak ekrana yazdıracak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

VMware vSphere Otomasyon – Windows VM

Bu makalemizde VMware vSphere ortamımızdaki Windows OS templateleri kullanarak Ansible ile basitçe sanal makine deploy ...

Alibaba Cloud Compute Services Ansible Kullanımı

Ansible, Alibaba Cloud Compute Services (Alicloud) üzerinde kontrol ve yönetim sağlamak için bir dizi modül ...

Alibaba Cloud Ücretsiz Eğitimler

Gelişen teknoloji dünyasında, işletmelerin başarılı olabilmeleri için güncel bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi etkili ...

Alibaba Cloud %47 İndirim

Bugünden tarihinden itibaren Alibaba Cloud Platform (URL: www.alibabacloud.com) üzerinde satılan belirli özelliklere sahip çeşitli bulut ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.