Alibaba Cloud ECS – Ansible Centos VM Kurulumu

Bulut tabanlı altyapıların yönetimi, günümüz iş dünyasında hızlı ve etkili bir şekilde sanal makineler oluşturmayı içerir. Bu rehberde, Alibaba Cloud ECS (Elastic Compute Service) üzerinde Ansible kullanarak CentOS işletim sistemine sahip bir sanal makine nasıl oluşturulacağını adım adım göreceğiz. Bu süreçte karşılaşılabilecek potansiyel zorlukları aşmak ve sorunsuz bir şekilde bir CentOS makinelerini başlatmak için bu adımları takip edin.

Adım 1: Alibaba Cloud Hesabınızı Hazırlayın

Eğer bir Alibaba Cloud hesabınız yoksa, Alibaba Cloud Resmi Websitesi üzerinden bir hesap oluşturun ve giriş yapın.

Adım 2: Ansible ve Alibaba Cloud Modüllerinin Kurulumu

Ansible’ı kontrol makinenize yükleyin ve Alibaba Cloud modüllerini eklemek için:

Bash
pip install alibabacloud-ansible-modules
Bash

Adım 3: Alibaba Cloud ve ECS API Anahtarlarınızı Ayarlayın

Alibaba Cloud üzerinde işlemler gerçekleştirebilmek için “AccessKey ID” ve “AccessKey Secret” bilgilerinizi oluşturun.

Adım 4: Ansible Playbook Oluşturun

Aşağıdaki gibi temel bir Ansible playbook örneği oluşturun:

YAML
---
- name: Create Alibaba Cloud ECS Instance
 hosts: localhost
 gather_facts: False
 tasks:
  - name: Create ECS Instance
   alibabacloud_ecs_instance:
    access_key: "{{ alibaba_access_key }}"
    secret_key: "{{ alibaba_secret_key }}"
    region_id: "ap-southeast-1"
    instance_type: "ecs.sn1ne.large"
    image_id: "centos_7_03_64_40G_alibase_20170818.vhd"
    security_group_id: "sg-xxxxxxxxxxxxxxxxx"
    vpc_id: "vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxx"
    vswitch_id: "vsw-xxxxxxxxxxxxxxxxx"
    instance_name: "BenimCentOSMakinem"
    internet_charge_type: "PayByTraffic"
    internet_max_bandwidth_out: 1
   register: ecs_instance

  - name: Wait for Instance to be Running
   wait_for:
    timeout: 300
    delay: 10
    host: "{{ ecs_instance.instance_id }}"
    port: 22
    state: started

  - name: Print Instance Information
   debug:
    var: ecs_instance
YAML

Bu playbook, Alibaba Cloud üzerinde CentOS işletim sistemine sahip bir ECS örneği oluşturur.

Adım 5: Playbook’u Çalıştırın

Playbook’u çalıştırmak için terminal veya komut istemcisine gidin ve aşağıdaki komutu kullanarak playbook’u çalıştırın:

Bash
ansible-playbook -e "alibaba_access_key=your_access_key alibaba_secret_key=your_secret_key" your_playbook.yml
Bash

Bu komut, playbook’u başlatarak belirtilen Alibaba Cloud hesap bilgileri ile CentOS sanal makinesini oluşturacaktır.

Sonuç

Bu rehberi takip ederek, Alibaba Cloud üzerinde Ansible kullanarak CentOS işletim sistemine sahip sanal makinelerinizi hızlıca kurabilir ve yönetebilirsiniz. Ansible’ın gücünü kullanarak, otomasyon ve hızlı dağıtım sağlayarak iş süreçlerinizi optimize edebilirsiniz. Bu sadece temel bir örnektir; ihtiyacınıza göre playbook’u özelleştirebilir ve daha karmaşık yapılar oluşturabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Alibaba Cloud ECS – Ansible Windows VM Kurulumu

Günümüzde, işletmelerin hızlı ve etkili bir şekilde sanal makineler oluşturması ve yönetmesi, başarılı bir IT ...

Alibaba Cloud Compute Services Ansible Kullanımı

Ansible, Alibaba Cloud Compute Services (Alicloud) üzerinde kontrol ve yönetim sağlamak için bir dizi modül ...

Alibaba Cloud Ücretsiz Eğitimler

Gelişen teknoloji dünyasında, işletmelerin başarılı olabilmeleri için güncel bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi etkili ...

Alibaba Cloud %47 İndirim

Bugünden tarihinden itibaren Alibaba Cloud Platform (URL: www.alibabacloud.com) üzerinde satılan belirli özelliklere sahip çeşitli bulut ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.