Alibaba Cloud Compute Services Ansible Kullanımı

Ansible, Alibaba Cloud Compute Services (Alicloud) üzerinde kontrol ve yönetim sağlamak için bir dizi modül içermektedir. Bu rehber, Alicloud Ansible modüllerini nasıl kullanacağınızı açıklamaya çalışacağım.

Tüm Alicloud modülleri footmark python modülüne ihtiyaç duymakta, bu yüzden önce bu paketi kuralım.

Bash
pip install footmark
Bash

Alicloud modülleri, yerel makinenizde (kontrol makinesi) çalışır ve connection: local ile uzak makineler yerine tanımlanır.

Kimlik Doğrulama

Alicloud kimlik doğrulama bilgilerinizi (erişim anahtarı ve gizli anahtar) çevresel değişkenler olarak iletebilir veya bunları bir vars dosyasında saklayabilirsiniz.

Kimlik bilgilerini değişken olarak tanımlamak için aşağıdaki alanları kendinize göre düzenlerek komutları çalıştırın.

Bash
export ALICLOUD_ACCESS_KEY='ACCESSKEY'
export ALICLOUD_SECRET_KEY='SECRETKEY'
Bash

Kimlik bilgilerini vars_files içinde saklamayı düşünürseniz, bunları Ansible Vault ile şifrelerseniz şu şekilde görünür:

YAML
---
alicloud_access_key: "--REMOVED--"
alicloud_secret_key: "--REMOVED--"
YAML

Access ve secret keyleri bir vars_files içinde saklarsanız, her Alicloud modülünde onları aşağıdaki şekilde çağırmanız gerekecektir.

YAML
- ali_instance:
  alicloud_access_key: "{{alicloud_access_key}}"
  alicloud_secret_key: "{{alicloud_secret_key}}"
  image_id: "..."
YAML

Instance oluşturma

Alicloud modülleri, Alicloud ECS instanceları, diskler, sanal özel ağlar, sanal anahtarlar, güvenlik grupları ve diğer kaynakları oluşturur.

count parametresini kullanarak oluşturulan veya sonlandırılan kaynakların sayısını kontrol edebilirsiniz. Örneğin, tam olarak 5 adet NewECS etiketli instance istiyorsanız, instance sayısını 5 ve count_tag’ı NewECS olarak ayarlayın. Eğer NewECS etiketine sahip instance yoksa, görev 5 yeni instance oluşturur. Eğer bu etikete sahip 2 instance varsa, görev 3 daha fazla oluşturur. Eğer bu etikete sahip 8 instance varsa, task bu instancelardan 3 tanesini rastgele olarak siler.

Eğer bir count_tag belirtmezseniz, task count ile belirttiğiniz sayıda instance_name ile instance oluşturur.

YAML
# alicloud_setup.yml

- hosts: localhost
 connection: local

 tasks:

  - name: Create VPC
   ali_vpc:
    cidr_block: '{{ cidr_block }}'
    vpc_name: new_vpc
   register: created_vpc

  - name: Create VSwitch
   ali_vswitch:
    alicloud_zone: '{{ alicloud_zone }}'
    cidr_block: '{{ vsw_cidr }}'
    vswitch_name: new_vswitch
    vpc_id: '{{ created_vpc.vpc.id }}'
   register: created_vsw

  - name: Create security group
   ali_security_group:
    name: new_group
    vpc_id: '{{ created_vpc.vpc.id }}'
    rules:
     - proto: tcp
      port_range: 22/22
      cidr_ip: 0.0.0.0/0
      priority: 1
    rules_egress:
     - proto: tcp
      port_range: 80/80
      cidr_ip: 192.168.0.54/32
      priority: 1
   register: created_group

  - name: Create a set of instances
   ali_instance:
     security_groups: '{{ created_group.group_id }}'
     instance_type: ecs.n4.small
     image_id: "{{ ami_id }}"
     instance_name: "My-new-instance"
     instance_tags:
       Name: NewECS
       Version: 0.0.1
     count: 5
     count_tag:
       Name: NewECS
     allocate_public_ip: true
     max_bandwidth_out: 50
     vswitch_id: '{{ created_vsw.vswitch.id}}'
   register: create_instance
YAML

Yukarıdaki örnek playbook’ta, bu playbook tarafından oluşturulan vpc, vswitch, grup ve örneklerle ilgili veriler, her görevde “register” anahtar kelimesi tarafından tanımlanan değişkenlere kaydedilir.

Her Alicloud modülü, çeşitli parametre seçenekleri sunar. Tüm seçenekler yukarıdaki örnekte gösterilmemiştir. Daha fazla ayrıntı ve örnekler için her bir modülü inceleyin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Alibaba Cloud ECS – Ansible Centos VM Kurulumu

Bulut tabanlı altyapıların yönetimi, günümüz iş dünyasında hızlı ve etkili bir şekilde sanal makineler oluşturmayı ...

Alibaba Cloud ECS – Ansible Windows VM Kurulumu

Günümüzde, işletmelerin hızlı ve etkili bir şekilde sanal makineler oluşturması ve yönetmesi, başarılı bir IT ...

Alibaba Cloud Ücretsiz Eğitimler

Gelişen teknoloji dünyasında, işletmelerin başarılı olabilmeleri için güncel bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi etkili ...

Alibaba Cloud %47 İndirim

Bugünden tarihinden itibaren Alibaba Cloud Platform (URL: www.alibabacloud.com) üzerinde satılan belirli özelliklere sahip çeşitli bulut ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.