VMware PowerCLI Faydalı Komut Dizileri

VMware PowerCLI ile yapabilecekleriniz hayallerinizle sınırlı diyebilirim, diğerlerinde olduğu gibi bu makalemde de işinize yarayacağını düşündüğüm komut ve komut dizilerini sizlerle paylaşıyorum. Kırmızı renkte yazılmış alanları kendi ortamınıza göre yeniden düzenlemeniz gerekiyor.

Fatih Clusterı için datastore taraması (HBA ve VMFS);

Get-Cluster Fatih | Get-VMHost | Get-VMHostStorage -RescanAllHba -RescanVmfs

Sanal makinelerin listesini isim, vCPU, vMEM, PowerState ve çalıştığı host bilgisini getirme;

Get-VM | Select-Object Name,NumCPU,MemoryMB,PowerState,Host

Yukarıdaki bilgileri CSV olarak export etmek isterseniz komutu aşağıdaki şekilde yeniden yazabilirsiniz.

Get-VM | Select-Object Name,NumCPU,MemoryMB,PowerState,Host | Export-CSV SanalMakineListe.csv -NoTypeInformation

Sanal makinelerde cd-rom’u connected durumda olan sanal makineleri listelemek için;

Get-VM | Where-Object {$_ | Get-CDDrive | Where-Object { $_.ConnectionState.Connected -eq “true” } } | Select-Object Name

Tüm sanal makinelerin CD-ROM’unda ISO mounted durumda olanları disconnect etmek ve “Client Device” seçeneğine geri getirmek için; (Benim en sevdiğim komut dizilerinden biri 🙂 ) Sadece ISO dosyaları mount edilmiş sanal makineler için geçerlidir.

Get-VM | Get-CDDrive | Where {$_.ISOPath -ne $null} | Set-CDDrive -NoMedia -Confirm:$false

Tüm sanal makinelerin CD-ROM larını disconnect edip Client Device ayarına geri getirmek; (CD-ROM’un önceki konumu gözetilmeksizin Client Device’a geçirir.)

Get-VM * | Get-CDDrive | where { $_.IsoPath -or $_.HostDevice -or $_.RemoteDevice -ne $null} | Set-CDDrive -NoMedia -Confirm:$false

Hostların üzerinden saat bilgilerini getirmek;

Get-VMHost | Select Name,@{Name=”Time”;Expression={(get-view $_.ExtensionData.configManager.DateTimeSystem).QueryDateTime()}}

RDM’e sahip olan sanal makinelerin listelemek;

Get-VM | Get-HardDisk -DiskType “RawPhysical”,”RawVirtual” | Select Parent,Name,DiskType,ScsiCanonicalName,DeviceName

Thin provision diske sahip sanal makineleri listelemek;

Get-VM | Select HardDisks -expandproperty HardDisks | where {$_.storageformat -match “Thin”} | select-object parent,name,capacitykb,filename

Network adaptörü VMXNET3 olmayan sanal makineleri listelemek

Get-VM | Get-NetworkAdapter | Where-object {$_.Type -ne “Vmxnet3″} | Select @{N=”VM”;E={$_.Parent.Name}},Name,Type

Sizinde eklemek istediğiniz ya da eklenmesini istediğiniz komut veya komut dizeleri var ise yorum alanına yazabilirsiniz. Diğer VMware PowerCLI script ve komut dizileri için BURAYA tıklayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

USB Smart Card “device not found” hatası çözümü

Sanal makineniz üzerine, ülkemizde yaygın olarak kullanılan usb e-imza vb. jenerik smartcard kullanmak istediğinizde ESXi ...

VMware vCenter 6.7 SSO Admin şifresinin sıfırlanması

Bu makalede vCenter 6.7 (VCSA) SSO Admin şifresinin nasıl sıfırlayabileceğinizi göreceksiniz. (8 Aralık 2019 tarihininde ...

VMware vCenter HA Konfigürasyonu

vCenter HA, vCenter Server’ınızı aktif / pasif çalışan bir cluster hale getirip bir sorun olması ...

Kubernetes Nedir?

Kubernetes (K8s), konteyner uygulamaların dağıtımını, ölçeklendirilmesini ve yönetimini otomatikleştirmek için açık kaynaklı bir sistemdir. Bu ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik Korumalıdır !!