VMware PowerCLI Faydalı Komut Dizileri

VMware PowerCLI ile yapabilecekleriniz hayallerinizle sınırlı diyebilirim, diğerlerinde olduğu gibi bu makalemde de işinize yarayacağını düşündüğüm komut ve komut dizilerini sizlerle paylaşıyorum. Kırmızı renkte yazılmış alanları kendi ortamınıza göre yeniden düzenlemeniz gerekiyor.

Fatih Clusterı için datastore taraması (HBA ve VMFS);

Get-Cluster Fatih | Get-VMHost | Get-VMHostStorage -RescanAllHba -RescanVmfs

Sanal makinelerin listesini isim, vCPU, vMEM, PowerState ve çalıştığı host bilgisini getirme;

Get-VM | Select-Object Name,NumCPU,MemoryMB,PowerState,Host

Yukarıdaki bilgileri CSV olarak export etmek isterseniz komutu aşağıdaki şekilde yeniden yazabilirsiniz.

Get-VM | Select-Object Name,NumCPU,MemoryMB,PowerState,Host | Export-CSV SanalMakineListe.csv -NoTypeInformation

Sanal makinelerde cd-rom’u connected durumda olan sanal makineleri listelemek için;

Get-VM | Where-Object {$_ | Get-CDDrive | Where-Object { $_.ConnectionState.Connected -eq “true” } } | Select-Object Name

Tüm sanal makinelerin CD-ROM’unda ISO mounted durumda olanları disconnect etmek ve “Client Device” seçeneğine geri getirmek için; (Benim en sevdiğim komut dizilerinden biri 🙂 ) Sadece ISO dosyaları mount edilmiş sanal makineler için geçerlidir.

Get-VM | Get-CDDrive | Where {$_.ISOPath -ne $null} | Set-CDDrive -NoMedia -Confirm:$false

Tüm sanal makinelerin CD-ROM larını disconnect edip Client Device ayarına geri getirmek; (CD-ROM’un önceki konumu gözetilmeksizin Client Device’a geçirir.)

Get-VM * | Get-CDDrive | where { $_.IsoPath -or $_.HostDevice -or $_.RemoteDevice -ne $null} | Set-CDDrive -NoMedia -Confirm:$false

Hostların üzerinden saat bilgilerini getirmek;

Get-VMHost | Select Name,@{Name=”Time”;Expression={(get-view $_.ExtensionData.configManager.DateTimeSystem).QueryDateTime()}}

RDM’e sahip olan sanal makinelerin listelemek;

Get-VM | Get-HardDisk -DiskType “RawPhysical”,”RawVirtual” | Select Parent,Name,DiskType,ScsiCanonicalName,DeviceName

Thin provision diske sahip sanal makineleri listelemek;

Get-VM | Select HardDisks -expandproperty HardDisks | where {$_.storageformat -match “Thin”} | select-object parent,name,capacitykb,filename

Network adaptörü VMXNET3 olmayan sanal makineleri listelemek

Get-VM | Get-NetworkAdapter | Where-object {$_.Type -ne “Vmxnet3″} | Select @{N=”VM”;E={$_.Parent.Name}},Name,Type

Sizinde eklemek istediğiniz ya da eklenmesini istediğiniz komut veya komut dizeleri var ise yorum alanına yazabilirsiniz. Diğer VMware PowerCLI script ve komut dizileri için BURAYA tıklayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

VMware Update Manager Database Sıfırlama (VCSA)

Bildiğiniz üzere VMware Update Manager veritabanına indirilmiş spesifik bir paket şu an için kaldırılamıyor, bunun ...

VMware Update Manager The host returns esxupdate error codes: -1 Çözümü

VMware Update Manager üzerinde Lenovo/IBM repositorylerini ekledikten sonra karşıma çıkan hata ve çözümünü sizlerle paylaşıyorum. ...

VMware 6.7 U1 Güncellemesi Sonrasında Veeam B&R Hatası ve Çözümü

VMware 6.7 update 1 ile birlikte bir çok yenilik beraberinde geldi. Yalnız Veeam Backup and ...

VMware vSphere 6.7 Update 1 Yenilikleri – HTML5 Web Client

VMware vSphere 6.7 update 1 sürümü yayınlandı, uzun zamandır beklediğim özellikle bir konu haricinde yine ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik Korumalıdır !!